گروه زمین شناسی

گروه زمین شناسی

گروه آموزشی زمین شناسی با اخذ مجوز تاسیس و موافقت اصولی در سال 1390 به گروه های آموزشی دانشکده علوم پایه اضافه گردیده است و از سال تحصیلی آینده به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی  خواهد پرداخت .


مدیر گروه : مهندس عاصف دوامی

درجه علمی : مربی

گرایش : 

شماره تماس :   31251260-054

داخلی :  1260

پست الکترونیک :

 

 

 

کارشناس : خانم سمیه قنبری

شماره تماس :   31251260-054

داخلی :  1260