گروه مهندسی عمران

گروه مهندسی عمران

گروه مهندسی عمران دانشگاه ولایت در سال 1388در مقطع کارشناسی آغاز به کار کرد.اولین دوره دانش آموختگان این گروه آموزشی در سال 92-91 فارغ التحصیل و به جمع دانش آموختگان این دانشگاه پیوستند. در حال حاضر این گروه با 7 عضو هیات علمی به فعالیت مشغول است.

   
        

 

مدیر گروه : دکتر بابک دیزنگیان

درجه علمی : استادیار

گرایش : سازه

شماره تماس :   31251259-054

داخلی :  1259

پست الکترونیک : b.dizangian@velayat.ac.ir

Head of Department : Babak Dizangian, PhD

Academic Degree : Assistant Professor

Phone : +98-54-31251259

Email : b.dizangian@velayat.ac.ir

 


 

کارشناس : 

شماره تماس : 

داخلی :