روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس

تاریخ : ۰۵ اسفند ۱۴۰۲