شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ : ۲۲ خرداد ۱۴۰۰