هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه [ ۱ ربیع الاول ]

تاریخ : ۱۶ مهر ۱۴۰۰