راهنمای تلفن دانشگاه

ردیفواحد سازمانیشماره داخلیشماره مستقیم
1ریاست دانشگاه120105431251201
2مسئول دفتر حوزه ریاست120005431251200
3مدیر روابط عمومی120305431251203
4سالن همایشها120405431251204
5کارشناس روابط عمومی120605431251206
6مدیر طرح و برنامه120805431251208
7کارشناس طرح و برنامه120705431251207
8امور قراردادها120905431251209
9هیات اجرای ی جذب121105431251211
10مدیر حراست121205431251212
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.