به همت مرکز کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه ولایت برگزار شد؛

هفدهمین کرسی علمی ترویجی

۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۲:۴۷ کد : ۱۸۵۵ اخبار
تعداد بازدید:۲۴۵
هفدهمین کرسی علمی ترویجی با عنوان" پیشینه تاریخی و خاستگاه بلوچ ها" توسط مرکز کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه ولایت ایرانشهر صبح امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی این دانشگاه برگزار شد.
هفدهمین کرسی علمی ترویجی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ولایت ایرانشهر، هفدهمین کرسی علمی ترویجی با عنوان" پیشینه تاریخی و خاستگاه بلوچ ها" توسط مرکز کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه با حضور دکتر عبداله صفرزایی، استادیار دانشگاه ولایت، به عنوان" ارائه کننده کرسی علمی ترویجی"، دکتر موسی محمود زهی، دانشیار دانشگاه ولایت، به عنوان" ناقد کرسی علمی ترویجی"، دکتر عظیم شه بخش، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، به عنوان" ناقد کرسی علمی ترویجی" و دکتر آرمان کوهستانیان، استادیار دانشگاه ولایت، به عنوان" مدیر جلسه کرسی علمی ترویجی" صبح امروز سه شنبه، ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ به صورت حضوری و مجازی در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی دانشگاه ولایت برگزار شد.


( ۲ )