معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ولایت برگزار می کند

مسابقه فکری و سیاسی حیات امامان معصوم «ع» مشتمل بر ۱۲یادداشت

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۲ کد : ۳۵۲ اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۰۲
مسابقه فکری و سیاسی حیات امامان معصوم «ع»  مشتمل بر ۱۲یادداشت