آگهی واگذاری خدمات بوفه چاپ و تکثیر

۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۱ کد : ۵۶ اطلاعیه
تعداد بازدید:۶۴۶
آگهی واگذاری خدمات بوفه چاپ و تکثیر

دانشگاه ولایت ایرانشهر در نظر دارد  موارد ذیل را طی تشریفات قانونی با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی و به مدت معین به اشخاص واجد شرایط به صورت اجاره واگذار  نماید بدینوسیله از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و بازدید از محل و امکانات موجود در ساعت اداری به دانشگاه ولایت واحد تدارکات واقع در کیلومتر 4 بزرگراه شهید مرادی مراجعه نمایند و همچنین شرایط و اسناد از طریق سایت دانشگاه به آدرس   www.velayat.ac.ir  قابل  دسترسی می باشد.

تلفن تماس اداره تدارکات05431251227اداره تدارکات می باشد

دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

جهت دریافت فرم مربوط به بوفه دانشگاه اینجا کلیک نمایید

جهت دریافت فرم مربوطه به چاپ و تکثیر دانشگاه اینجا کلیک نمایید.


( ۱ )