معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه برگزار می کند

مسابقه فرهنگی سیاسی با عنوان من از آمریکا بیزارم چون...

۱۲ آبان ۱۴۰۰ | ۲۲:۴۵ کد : ۶۴۵ اطلاعیه
تعداد بازدید:۵۴۴
مسابقه فرهنگی سیاسی با عنوان من از آمریکا بیزارم چون...


( ۷ )

نظر شما :

محراب انجم شعاع ۱۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۷
چون سردار ارامش اور منطقه را با نامردی هر چه تمام شهید کرد/یاد سردار سلیمانی عزیزمان به خیر و روحش تا ابد شاد
محمد اسحق قلندرزهی ۱۴ آبان ۱۴۰۰ | ۲۳:۴۳
مرگ برآمریکا،همانگونه که می دانید در طول تاریخ آمریکابرای برهم زدن آرامش و نظم جهانی ید طولایی دارد خصوصا در زمان جنگ جهانی اول که با رتفرقه وفتنه افکنی بین کشورهای متفقین و متحدین باعث کشتار و نابودی چند میلیون نفر شد و خود نظاره گر و تماشاچی من بعنوان یک ایرانی حاضرم لباسهای پینه بسته تنم کنم ولی یه لحظه حاضر نمی شم دست یاری به طرف همچین موجود شیطان صفتی دراز کنم .