دانشکده فنی مهندسی

معرفی دانشکده فنی مهندسی

 

دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ولایت درسال 1387 تاسیس گردید. گروه های آموزشی این دانشکده شامل گروه مهندسی عمران ،گروه مهندسی صنایع، گروه مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست) ،گروه مهندسی کشاورزی(علوم باغبانی) ، گروه مهندسی برق (الکترونیک) ، گروه مهندسی کامپیوتر( نرم افزار)، گروه مهندسی مکانیک (جامدات) می باشد. این دانشکده در حال حاضر 9 عضو هیات علمی دارد. این دانشکده در سال 1391در خواست اخذ مجوز جهت تاسیس رشته مهندسی معدن را نیز در دست پیگیری دارد.

 


ریاست دانشکده
 

      

رئیس دانشکده : دکتر نرجس سابقی

درجه علمی : استادیار

شماره تماس :31251251-054

داخلی : 1251

پست الکترونیک : n.sabeghi@velayat.ac.ir