دانشکده علوم پایه

دانشکده علوم پایه

                                                             

دانشکده علوم پایه دانشگاه ولایت در سال 1387 تاسیس گردید. گروه های آموزشی این دانشکده مشتمل بر گروه ریاضی گروه آمار گروه علوم کامپیوتر وگروه زمین شناسی است. این دانشکده هم اکنون 21 عضو هیئت علمی دارد.


 

ریاست دانشکده
 

      

رئیس دانشکده : دکتر نرجس سابقی

درجه علمی : استادیار

شماره تماس :31251251-054

داخلی : 1251

پست الکترونیک : n.sabeghi@velayat.ac.ir