دانشکده زبانهای خارجی

تعداد بازدید:۱۳۱۴۲

دانشکده زبانهای خارجی 

 

دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه ولایت در سال 1387 تاسیس گردید. گروه های آموزشی این دانشکده شامل زبان و ادبیات انگلیسی در سه گرایش ادبیات و مترجمی در مقطع کارشناسی و آموزش زبان انگلیسی در مقطع کار شناسی ارشد است.