دانشکده علوم مدیریت

تعداد بازدید:۱۰۳۲۴

دانشکده علوم مدیریت 

دانشکده علوم مدیریت دانشگاه ولایت در سال 1387 تاسیس گردیده است. گروه های آموزشی این دانشکده شامل گروه مدیریت دولتی و گروه حسابداری می باشد. این دانشکده در حال حاضر با 7 عضو هیات علمی مشغول به کار است.


 

ریاست دانشکده  

    

 

سرپرست دانشکده : دکتر اسحاق میربلوچزایی

درجه علمی : استادیار

شماره تماس : 31251270-054

داخلی : 1270

پست الکترونیک : i.mirbalouchzaei@velayat.ac.ir

معاون دانشکده : دکتر عبداله صفرزایی

درجه علمی : استادیار

شماره تماس : 31251270-054

داخلی : 1270

پست الکترونیک : a.safarzaie@velayat.ac.ir