دانشکده علوم مدیریت

تعداد بازدید:۵۸۲۱

دانشکده علوم مدیریت 

دانشکده علوم مدیریت دانشگاه ولایت در سال 1387 تاسیس گردیده است. گروه های آموزشی این دانشکده شامل گروه مدیریت دولتی و گروه حسابداری می باشد. این دانشکده در حال حاضر با 7 عضو هیات علمی مشغول به کار است.


 

ریاست دانشکده  

 

    

 

رئیس دانشکده : دکتر موسی محمودزهی

درجه علمی : دانشیار

شماره تماس : 31251270-054

داخلی : 1270

پست الکترونیک : m.mahmoudzehi@velayat.ac.ir

معاون دانشکده : دکتر مسعود دهقانی

درجه علمی : استادیار

شماره تماس : 31251272-054

داخلی : 1272

پست الکترونیک : m.dehghani@velayat.ac.ir