گروه زبان و ادبیات فارسی

تعداد بازدید:۸۷۴۴
گروه زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی در سال 1372 همزمان با تاسیس دانشکده تربیت دبیر ایرانشهر در رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی آغاز به کار کرد. این گروه در سال 1387 با اخذ مجوز و موافقت اصولی در مقطع کارشناسی ارشد به پذیرش دانشجو اقدام نمود.در حال حاضر این گروه با 11 عضو هیئت علمی مشغول به فعالیت است.

 

       

مدیر گروه :دکتر محمداکبر سپاهی

درجه علمی : استادیار

شماره تماس :   31251273-054

داخلی :  1273

پست الکترونیک : m.sepahi@velayat.ac.ir

 


 

کارشناس : خانم فائزه داوری

شماره تماس : 31251273-054

داخلی :  1273