سوابق تحصیلی و امور دانش آموختگان

 

 سوابق تحصیلی و امور دانش­ آموختگان

  1. خلاصه فعالیتهای واحد فارغ التحصیلان و مشمولین
  2. مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت
  3. مدارک لازم جهت صدور دانشنامه و ریزنمرات تاییدشده
  4. شرایط تعیین تکلیف نظام وظیفه جهت صدور گواهینامه موقت و دانشنامه
  5. شرایط لغو تعهد آموزش رایگان  دانش­آموختگان دوره روزانه

 

الف – اهم فعالیتهای اداره دانش­ آموختگان

الف-1 -بررسی و تشکیل کامل پرونده­های دانشجویان جهت انجام فراغت از تحصیل مطابق سر فصل دروس هر رشته و بر اساس آئین­نامههای آموزشی

الف-2- انعکاس نقض و ایرادات پرونده به دانشکده­ها جهت بررسی مجدد و رفع آن طبق آیین نامه ­های مربوطه 

الف-3-صدور گواهینامه ­ی پایان تحصیلات  و تاییدیه ریزنمرات پس از تائید فراغت از تحصیل برای کلیه­ ی فارغ­ التحصیلان (بجز فارغ ­التحصیلان مشمول نظام وظیفه)

الف -4-معرفی دانشجویان انصراف از تحصیل،دانشجویان اخراجی و فارغ ­التحصیلان مشمول،به نظام وظیفه

الف-5-صدور گواهینامه ­یپایان تحصیلات برای فارغ­ التحصیلان مشمول،پس از انجام خدمت نظام وظیفه یا اخذ معافیت

الف-6 -صدور دانشنامه وتاییدیه ریزنمرات پس از انجام تعهدات آموزش رایگان برای فارغ­ التحصیلان

الف-7-انجام  مکاتبات با سازمانهای بورس دهنده  و ادارت کل آموزش و پرورش سراسر کشور در مورد دانشجویان فارغالتحصیل متعهد به سازمان­های مذکوردر صورت درخواست

الف-8بررسی فراغت از تحصیل و صدور تاییدیه تحصیلی بنا به استعلام سازمان­های مختلف برای فارغ ­التحصیلان متقاضی جذب.

الف-9- بررسی و تایید مدارک ترجمه شده،در صورت درخواست از دانشگاه­های خارج از کشور

الف -10-بایگانی پرونده  کلیه دانش­آموختگان

 

قابل توجه کلیه دانشجویان

  1. با توجه به عدم پرداخت شهریه و بهره ­مندی از مزایای آموزش رایگان دانش­ آموختگان دوره­ های روزانه ،این  افراد در زمان فراغت از تحصیل ( بشرط عدم منع قانونی نظام وظیفه )گواهی موقت پایان تحصیلات متضمن مدت تعهد به آموزش رایگان با توجه به سهمیه قبولی در کنکور سراسری و مبلغ بدهی به صندوق رفاه دانشجویان،جهت استخدام در ایران دریافت می کنند. تحویل اصل مدرک تحصیلی( دانشنامه ) و دیگر مدارک تحصیلی منوط به انجام تعهد .و پرداخت بدهی­های صندوق رفاه می­باشد.
  2.  تحویل ریزنمرات رسمی و تایید شده به دانشجو( در هر زمانی از تحصیل و یا پس ازآن )فقط منوط به ارائه گواهی عدم تعهد خدمت رایگان (برای دانشجویان روزانه)و یا عدم بدهی به دانشگاه( برای دانشجویان شبانه) می­باشد.

 

ب- مدارک لازم جهت صدور گواهینامه موقت

ب-1- انجام امور دانش­ آموختگی تسویه حساب با دانشگاه

ب-2- تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان و اخذ دفترچه اقساط یا پرداخت بدهی

ب-3 -تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه ( مختص آقایان )

ب-4 -دو قطعه عکس 3*4 زمینه سفید گرفته شده در سالجاری (برای خانم­ها با حجاب کامل و بدون آرایش و برای آقایان با رعایت کلیه شئونات اسلامی )

ب-5 -واریز مبلغ 10000 ریال به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه

 

پ – مدارک لازم جهت صدور دانشنامه

پ-1-انجام امور دانش­ آموختگی و تسویه حساب با دانشگاه

پ-2-تسویه حساب قطعی با صندوف رفاه دانشجویان با پرداخت بدهی به صندوق مذکور

پ-3-تعیین تکلیف نظام وظیفه (مختص آقایان )

پ-4-لغو تعهد بورس برای دانشجویان بورسیه وزارت علوم یا سایر دستگاه­های اجرایی

پ-5-پایان تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان روزانه

پ-6- عودت گواهینامه موقت پایان تحصیلات

پ-7-واریز 350000 ریال به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه

 

یادآوری:

تحویل گواهی نامه موقت، دانشنامه و ریزنمرات به شخص دانش­ آموخته یا وکیل قانونی ایشان با ارائه وکالتنامه محضری صورت می­گیرد.

 

ج- تعیین وضعیت نظام وظیفه طبق یکی از موارد زیر انجام  خواهد شد

ج-1- کارت هوشمند پایان خدمت دوره ضرورت

ج-2- گواهی هوشمند معافیت دائم پزشکی یا کفالت

ج-3- برگ معافیت موقت بدون غیبت در وقت اعتبار آن

ج-4-گواهی اشتغال به تحصیل با دارا بودن معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن(صرفا برای تحویل مدرک تحصیلی قبلی)

ج-5- گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام

ج-6-گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه

ج-7-گواهی اشتغال به خدمت متعهدین خدمت

ج-8-برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن

ج-9- گواهی صادره از واحدهای وظیفه عمومی

 

یادآوری:

ارائه ریزنمرات تاییدشده بدون قید فراغت ازتحصیل،به دانش­آموختگان غایب پس از تعهد خدمت و تسویه بدهی صندوق رفاه بلامانع می­باشد.

 

د-دانشجویان و دانش ­آموختگان دوره­های روزانه ،متعهد خدمت آموزش رایگان می توانند از یکی از روش­های  زیر تعهد خدمت خود را به پایان برسانند:

د-1-انجام تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق ارائه گواهی انجام کار معتبر

د-2-پرداخت هزینه تحصیلی معادل تعهد خدمت آموزش رایگان

د-3- لغو تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق عدم کاریابی قابل قبول

د-4- لغو تعهد آموزش رایگان از طریق بازنشستگی

د-5- لغو تعهد آموزش رایگان از طرق از کار افتادگی

فارغ­التحصیلان روزانه که تمایل به لغو تعهد آموزش رایگان دارند می­بایست از طریق پرتال سامانه سجاد به آدرس http://portal.saorg.ir اقدام نمایند.