گروه فرهنگ و زبانهای باستانی

تعداد بازدید:۴۸۹۱

گروه فرهنگ و زبانهای باستانی
این گروه در سال 1387 با اخذ موافقت اصولی در مقطع کارشناسی ارشد تاسیس و همزمان با پذیرش دانشجودر این مقطع فعالیت خود را آغاز کرد.


       

مدیر گروه :دکتر محمداکبر سپاهی

درجه علمی : استادیار

شماره تماس :   31251273-054

داخلی :  1273

پست الکترونیک : m.sepahi@velayat.ac.ir

 


 

کارشناس : خانم فائزه داوری

شماره تماس : 31251273-054

داخلی :  1273