گروه فرهنگ و زبانهای باستانی

تعداد بازدید:۴۱۴۷

گروه فرهنگ و زبانهای باستانی
این گروه در سال 1387 با اخذ موافقت اصولی در مقطع کارشناسی ارشد تاسیس و همزمان با پذیرش دانشجودر این مقطع فعالیت خود را آغاز کرد.


 

مدیر گروه : اسحاق میربلوچزایی

درجه علمی : استادیار

گرایش : 

شماره تماس :   31251273-054

داخلی :  1273

پست الکترونیک : i.mirbalouchzaei@velayat.ac.ir 

 

 


 

کارشناس : خانم فائزه داوری

شماره تماس : 31251273-054

داخلی :  1273