گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

تعداد بازدید:۳۸۳۲

 

 

        

مدیر گروه :دکتر علیرضا کاهه

درجه علمی : استادیار

شماره تماس :   31251279-054

داخلی :  1279

پست الکترونیک : a.kahe@velayat.ac.ir

 


 

کارشناس :  آقای ابوطالب محمدی سلیمانی

شماره تماس : 31251279-054

داخلی :  1279