گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

تعداد بازدید:۳۵۷۲

مدیر گروه : آقای سید محمدحسن موسوی فخر

درجه علمی : مربی

گرایش : 

شماره تماس :   31251279-054

داخلی :  1279

پست الکترونیک : s.mousavi@velayat.ac.ir

 

 


 

کارشناس : آقای ابوطالب محمدی سلیمانی

شماره تماس : 31251279-054

داخلی :  1279