گروه تاریخ

تعداد بازدید:۶۰۱۴


 

       

مدیر گروه : دکتر عبدالودود سپاهی

درجه علمی : استادیار

گرایش : 

شماره تماس :   31251275-054

داخلی :  1275

پست الکترونیک : a.sepahi@velayat..ac.ir

 


 

کارشناس : خانم راضیه شالیگر

شماره تماس : 31251275-054

داخلی :  1275