گروه معارف اسلامی

تعداد بازدید:۴۶۳۳
       

مدیر گروه :آقای سید محمد حسن موسوی فخر

درجه علمی : حوزوی

شماره تماس :   31251279-054

داخلی :  1279

پست الکترونیک : s.mousavi@velayat.ac.ir

 


 

کارشناس :  آقای ابوطالب محمدی سلیمانی

شماره تماس : 31251279-054

داخلی :  1279