گروه علوم کامپیوتر

گروه علوم کامپیوتر
 گروه آموزشی علوم کامپیوتر در سال 1388 در مقطع کارشناسی آغاز به کار کرده است .
 

 

مدیر گروه : دکتر محمدنواز رسولی زاده

درجه علمی : استادیار

گرایش : 

شماره تماس :   31251256-054

داخلی :  1256

پست الکترونیک : mn.rasoulizadeh@velayat.ac.ir

 

 

کارشناس : آقای احسان حاتمی

شماره تماس : 31251256-054

داخلی :  1256