پشتیبانان آموزش مجازی

تعداد بازدید:۳۴۷۶

پشتیبانان اساتید

نوع پشتیبان نام و نام خانوادگی پشتیبان مسیرهای ارتباطی
پشتیبان سامانه VU احتشام احمدی

ایمیل:VU@velayat.ac.ir

شماره دفتر:05431251265

پشتیبان سامانه وبینار

BigBlueButton

امین شاه ولی بر 09333470010

اساتید محترم حهت دریافت هر گونه راهنمایی راجع به سامانه های آموزش الکترونیکی با شماره های مندرج در جدول بالا تماس برقرار نمایید.

 

 پشتیبانان دانشجویی:


دانشجویان محترم شما میتوانید برای دریافت راهنمایی بیشتر با دستیاران دانشجویی که اطلاعات آنها در زیر ارائه شده است تماس برقرار نموده و یا در ساعات اداری با دفتر آموزش های آزاد و مجازی ارتباط برقرار نمائید.

شماره تماس دفتر آموزش های آزاد و مجازی 05431251265

فهرست تیم دستیاران دانشجویی کلاس های مجازی ( دانلود )