گروه زبان انگلیسی

تعداد بازدید:۷۷۶۴

گروه زبان و ادبیات انگلیسی

گروه زبان و ادبیات انگلیسی در سال 1372 با تاسیس دانشکده تربیت دبیر ایرانشهر در گرایش دبیری زبان انگلیسی فعالیت خود را آغاز کرده و پس از آن در گرایش ادبیات و مترجمی به پذیرش دانشجو پرداخته است. در سال 1389 با اخذ مجوز و موافقت اصولی در مقطع کارشناسی ارشد با پذیرش دانشجو فعالیت خود را گسترش داده است .


 

مدیر گروه : دکتر عیسی سلیمانی

درجه علمی : استادیار

گرایش : مترجمی

شماره تماس :   31251274-054

داخلی :  1274

پست الکترونیک : i.soleymani@velayat.ac.ir 

 

 


 

کارشناس : آقای مسعود طوقی

شماره تماس : 31251274-054

داخلی :  1274