گروه آموزش زبان انگلیسی

تعداد بازدید:۵۳۰۹

       

مدیر گروه : دکتر عیسی سلیمانی

درجه علمی : استادیار

گرایش : 

شماره تماس :   31251274-054

داخلی :  1274

پست الکترونیک : i.soleymani@velayat.ac.ir

 


 

کارشناس : آقای مسعود طوقی

شماره تماس : 31251274-054

داخلی :  1274