گروه آموزش زبان انگلیسی

تعداد بازدید:۴۴۰۵

مدیر گروه : آقای اسماعیل زین الدین مفرد

درجه علمی : مربی

گرایش : 

شماره تماس :   31251274-054

داخلی :  1274

پست الکترونیک : e.zainodiny@velayat.ac.ir 

 

 


 

کارشناس : آقای مسعود طوقی

شماره تماس : 31251274-054

داخلی :  1274