گروه مدیریت دولتی

تعداد بازدید:۵۳۹۵

گروه مدیریت

گروه آموزشی مدیریت با دو گرایش مدیریت دولتی و مدیریت کسب و کارهای کوچک در سال 1388 و1389 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرده است.


       

مدیر گروه : دکتر عبدالباسط مرادزاده

درجه علمی : استادیار

شماره تماس :   31251277-054

داخلی :  1277

پست الکترونیک : ab.moradzadeh@velayat.ac.ir


 

 

کارشناس : خانم عابده سبکدست

شماره تماس :   31251277-054

داخلی :  1277