گروه مدیریت کسب و کارهای کوچک

تعداد بازدید:۵۵۳۹

مدیر گروه : آقای میلاد گوران

درجه علمی : مربی

گرایش : 

شماره تماس :   31251277-054

داخلی :  1277

پست الکترونیک : m.gouran@velayat.ac.ir 

 

 

 

کارشناس : آقای عبدالباسط احمدی

شماره تماس :   31251277-054

داخلی :  1277