گروه مدیریت کسب و کارهای کوچک

تعداد بازدید:۶۲۰۱

       

مدیر گروه : دکتر عبدالباسط مرادزاده

درجه علمی : استادیار

شماره تماس :   31251277-054

داخلی :  1277

پست الکترونیک : ab.moradzadeh@velayat.ac.ir


 

 

کارشناس : آقای عبدالباسط احمدی

شماره تماس :   31251277-054

داخلی :  1277