نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالواحد بامری

سمت : مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

تحصیلات : دکتری مذاهب کلامی

شماره تماس :   3125-054

داخلی : 

دورنگار:

پست الکترونیک :