روابط عمومی و امور بین الملل

آقای مرتضی مرادی

 سمت : مدیر روابط عمومی

 شماره تماس : 31251203-054

 داخلی : 1203

 پست الکترونیک :  - تهیه و تنظیم و اجرای طرحها و برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی.
- مطالعه کلیه جراید و روزنامه ها و استخراج مطالب علمی مورد نیاز برای ارسال به واحدهای مربوط.
- برنامه ریزی و اداره امور کنفرانسها و سمینارها.
- انتشار اخبار و اطلاعات داخلی دانشگاه جهت اطلاع کارکنان.
- اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری دانشگاه.
- تهیه برنامه های لازم جهت مراسم اعیاد و جشن ها و امور تشریفاتی که از طریق دانشگاه برگزار می شود و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط.
- ارسال نامه‌های محرمانه به مدیریت‌ها و واحدها و ارگانهای مختلف و ثبت ،‌ ضبط ،‌ نگهداری و بایگانی نامه‌های محرمانه.
- همکاری در به روز نمودن اطلاعات در سایت اینترنتی دانشگاه.
- جمع‌آوری اطلاعات و اطلاع رسانی اخبار علمی، پژوهشی دانشگاه به مردم و نیز آشنایی عموم به چگونگی و نحوه عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه از طریق انتشار پیک ، مجله ، نشریه و خبر‌نامه‌های دوره‌ای و ... .
- عکسبرداری و تهیه فیلم از مراسم تشریفاتی سمینار‌ها ، مصاحبه‌ها و ... و نگهداری سوابق آنها.
- انجام مکاتبات ، دستور کار، تهیه ، تدوین و تنظیم مصوبات هیأت امناء دانشگاه‌ها.
- انجام امور اداری هیأت امناء، هیأت ممیزه و شوراهای دانشگاه و کمیسیون‌های مختلف مربوط و ابلاغ مصوبات آنها به واحدهای ذیربط.
- رسیدگی به امور مربوط به جمع آوری و استنتاج اطلاعات و آمار کلیه امور دانشگاه
- تهیه و تنظیم صورتجلسات مربوط به کمیسیون دائمی و هیأت امناء و جمع آوری مصوبات آنها و ارائه گزارشات لازم.
- بررسی و ابلاغ آیین نامه‌های مالی، معاملاتی ، اداری، استخدامی ، تشکیلاتی که برحسب مورد پس از تایید و ابلاغ وزارت متبوع قابل اجرا می باشد.
- تنظیم برنامه های سمینارها ، کنگره ها ، سمپوزیوم ها و کنفرانس های علمی و تحقیقاتی بین‌المللی با همکاری سایر واحدها و همچنین پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط.
- انجام بررسی های لازم به منظور جلب همکاری شخصیت های علمی ایرانی مقیم خارج.
- فراهم آوردن شرایط جذب دانشجویان خارجی با همکاری گروههای آموزشی.
- تشریک مساعی در برقراری ارتباط انجمن‌ها و اعضای هیات علمی دانشگاه با مجامع علمی بین‌المللی و دانشمندان خارجی با همکاری سایر واحدهای ذیربط دانشگاه و واحد همکاریهای علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
- تهیه تفاهم نامه های همکاری‌های علمی با دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی خارج از کشور و عضویت در مجامع علمی و بین المللی.
- رسیدگی به امور مربوط به استادان و محققان خارجی در دانشگاه.