معاونت فرهنگی و اجتماعی

حجت الاسلام والمسلمین یوسف محمدی سلیمانی

تحصیلات :

شماره تماس : 31251299-054

داخلی :  1299

دورنگار : 0543721279

پست الکترونیک : y.mohammadi_soleimani@velayat.ac.ir