مدیریت امور اداری و پشتیبانی

تعداد بازدید:۸۲۳۶

    

آقای منصور براهویی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 31251223-054

داخلی :  1223

دورنگار : 0543721279

پست الکترونیک :


 
     -          اجرای و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی

     -          نظارت بر حسن انجام فعالیت های واحد های تابعه و ارائه طریق در موارد لازم

     -          مطالعه، بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان

     -          تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری در چارچوب ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به واحدهای مربوطه

     -          نظارت بر اجرای مقررات انضباطی کارکنان

     -          مطالعه و بررسی رسته ها و رشته های شغلی و ارائه پیشنهادات اصلاحی با همکاری مدیریت  برنامه ، بودجه و تشکیلات دانشگاه

     -          ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه

     -          برنامه ریزی در جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه

     -          انجام امور مربوط به استخدام اعضای غیر هیأت علمی

     -          نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه و ارائه طریق در موارد لازم

     -          مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مربوطه و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم

     -          انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق