سرپرست مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

تعداد بازدید:۵۵۱۶

    

دکتر احسان عدیلی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 31251296-054

داخلی :  1296

پست الکترونیک : e.adili@velayat.ac.ir


-          برنامه ­ریزی طرح­های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه.

-          برنامه ­ریزی طرح­های فوق برنامه در زمینه­ های فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و هنری.

-         راهبری، مدیریت و اجرای برنامه­ ها و فعالیت­های فرهنگی، هنری، قرآنی، دینی، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف دانشگاه.

-          گسترش فضای اخلاقی، معنوی و تربیتی در دانشگاه.

-          برنامه ­ریزی، سازمان­دهی و زمینه ­سازی اجرای فعالیت­های قرآنی- دینی.

-          نظارت و ارزیابی فعالیت­ها و برنامه­ های فرهنگی.

-          ایجاد هماهنگی، انسجام و همکاری لازم میان متولیان امور فرهنگی در دانشگاه.

-          تشکیل گروه­های دانشجویی در رشته­ های مختلف هنری براساس قوانین مصوب. 

-          تعامل با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور. 

-          تهیه برنامه ­های مختلف و تشکیل و ترغیب دانشجویان، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه­ ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شرکت در فعالیت­های هنری، اردوها و جشنواره­ ها. 

-          انتشار و ترویج ارزش­های اسلامی از طریق تهیه منابع سمعی و بصری. 

-         جمع­ آوری و فراهم آوردن نشریات هنری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاده دانشجویان و ایجاد آرشیو های مربوط. 

-          برنامه­ ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی، زیارتی و هنری برای دانشجویان.

-          برگزاری مسابقات داخل دانشگاه و تشویق و ترغیب دانشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره­های فرهنگی و هنری.

-          برگزاری جشن­های فارغ التحصیلی دانشجویی با همکاری واحدهای ذیربط دانشگاه.