مرکز مشاوره

تعداد بازدید:۵۰۱۰

کارشناس مشاوره دانشجویی برادران

آقای رضا نظری

شماره تماس: 05431251312

پست الکترونیک: counseling92velayat@gmail.com

 

کارشناس مشاوره دانشجویی خواهران:

خانم خدیجه نرماشیری

شماره تماس: 05431251311

پست الکترونیک:

 

معرفی مرکز مشاوره
مرکز مشاوره دانشجویی با بهره مندی از متخصصان روانشناسی و مشاوره، فعالیت خود را از مهر ماه سال 1392 جهت ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان آغاز کرد. محور اصلی فعالیت های دفتر مشاوره دانشگاه ولایت، حفظ و ارتقاء سطح سلامت روان دانشجویان از طریق ارائه خدمات مشاوره ای و روانشناختی با تأکید بر اصل رازداری حرفه ای و همچنین پیشگیری از بروز یا تشدید آسیب های مختلف روحی، روانی، عاطفی، تحصیلی، اجتماعی و ارتباطی از طریق مشاوره های فردی، نشریات و برگزاری دوره های مختلف آموزشی است.