کارآفرینی و ارتباط با صنعت

تعداد بازدید:۵۲۳۹

 

 

دکتر حسین تقی پور

سمت: رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

تحصیلات: دکتری

شماره تماس: 31251269 054

داخلی: 1269

پست الکترونیکی: h.taghipoor@velayat.ac.ir


 

خانم فاطمه حسن زهی

سمت: کارشناس کارآفرینی و ارتباط با صنعت

شماره تماس: 31251269 054

داخلی: 1269


 

آقای وحید دامنی

سمت: کارشناس کارآفرینی و ارتباط با صنعت

شماره تماس: 31251269 054

داخلی: 1269