کارآفرینی و ارتباط با صنعت

تعداد بازدید:۴۳۴۴

 

آقای جاسم دژکام

سمت: سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس: 3125 054

داخلی: 

پست الکترونیکی: j.dezhkam@velayat.ac.ir

 

 

 

خانم فاطمه حسن زهی

سمت: کارشناس کارآفرینی و ارتباط با صنعت