کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

تعداد بازدید:۵۴۶۴

آقای ناصر دهانی

سمت: رئیس کتابخانه

تحصیلات: کارشناسی ارشد اقتصاد

شماره تماس: 31251328-054

داخلی: 1328

پست الکترونیک: n.dahani@velayat.ac.ir