کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

تعداد بازدید:۵۹۷۰

دکتر محمدحسن امرایی

سمت : سرپرست کتابخانه

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 31251328-054

داخلی : 1328

پست الکترونیک : m.amraei@velayat.ac.ir