دبیرخانه هیات اجرایی جذب

 

دکتر خدیجه کشوردوست

سمت : دبیر و مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب 

تحصیلات : دکتری ریاضی

شماره تماس :   31251211-054

داخلی :  1211

دورنگار : 0543311279

پست الکترونیک : kh.keshvardoost@velayat.ac.ir

 

 


 

کارشناس : خانم راضیه قربانی

شماره تماس : 31251211-054

داخلی :  1211

 
 
متقاضیان محترم می توانند برای دریافت نتیجه نهایی درخواست شان با ارسال مشخصات به آدرس پست الکترونیکی jazb@velayat.ac.ir از نتیجه درخواست شان مطلع گردند.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
متقاضیان محترم که با درخواست شان موافقت نهایی بعمل آمده است می توانند فرم شماره 1 را از قسمت فرم ها دانلود کرده و در 3 نسخه تکمیل و به آدرس زیر ارسال نمایند:
ایرانشهر، کیلومتر ۴ بزرگراه شهید مرادی، سازمان مرکزی دانشگاه ولایت، دبیرخانه هیات اجرایی جذب - صندوق پستی : 475-99135