پذیرش و ثبت نام، فارغ التحصیلان

خانم حمیرا پالای
سمت : کارشناس پذیرش و ثبت نام ، امتحانات
شماره تماس : 31251283 054
داخلی : 1283

آقای الیاس حاجی زهی
سمت : کارشناس فارغ التحصیلان
شماره تماس : 31251283 054
داخلی : 1283

خانم رعنا گرگیج
سمت : کارشناس فارغ التحصیلان